Skuteczny radca prawny

Zaległości z faktur mogą znacząco osłabić sytuację finansową przedsiębiorcy. Konieczne jest przecież stałe uzyskiwanie środków obrotowych, dzięki którym możliwe jest bieżące prowadzenie działalności gospodarczej. Dlatego w przypadku, gdy kontrahenci opóźniają się z zapłatą należności, warto zasięgnąć porady prawnika. Obecnie w obrocie występują liczne instrumenty, dzięki którym możliwa jest szybka windykacja długu. Radca prawny od spraw wierzycielskich błyskawicznie upora się z licznymi wnioskami formalnymi, które muszą zostać złożone przed wszczęciem procedury sądowej. Przede wszystkim niezbędne jest przedwstępne wezwanie dłużnika do zapłaty w terminie czternastu dni. Jeżeli nie zastosuje się on do pisma, możliwe jest uzyskanie nakazu zapłaty w sądzie. Dokument ten można następnie skierować do komornika, który ściągnie należność. Jest to bardzo wygodny sposób na uzyskanie środków pieniężnych, jednak udział prawnika w całej procedurze wydaje się konieczny. Trzeba przecież wszelkie wnioski wnieść we właściwych terminach i w przypisanej prawem formie.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply